امام جمعه موقت شیراز:
به گزارش نخل بیدار، حجت الاسلام ابوفاضل رضوی اردکانی نهم شهریورماه در خطبه های نماز جمعه شیراز غدیر را مهمترین موضوع عنوان کرد و گفت: عید غدیر مختص موضوع ولایت است.
امام جمعه موقت شیراز با تاکید بر اینکه هر مسئولی که خیانت کرده باید محاکمه شود، اظهار داشت: هر زمانی که مردم با انبارهای اجناس احتکار شده مواجه شدند آن را گزارش کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص روز تعاون، با ابراز تاسف گفت: آنگونه که در قانون مطرح شده به موضوع تعاون توجه نشده و این در حالی است که در بخش های دولتی و خصوصی نیست.
رضوی اردکانی به جنگ اقتصادی کنونی اشاره بیان کرد: امید بستن به برجام امر اشتباهی بود چرا که آمریکا بدعهدی کرد و در حال حاضر اروپا نیز به همان شکل سابق است.
امام جمعه موقت شیراز با تاکید بر اینکه نباید به اروپا اعتماد کنیم، اظهار داشت: تنها باید به خدا امیدوار بود و با اتکا به توان داخلِ کشور تلاش کرد.
وی افزود: سیستم اداری باید جهادی عمل کند و فساد نیز ریشه کن شود چرا که فساد همه چیز را نابود می کند.
رضوی اردکانی با بیان اینکه خوشبختانه قوه قضاییه در بحث برخورد با مفاسد اقتصادی به خوبی عمل کرده است اما نباید با طولانی شدن محاکم برای آنها راه باز کرد، تصریح کرد: باید با کسانی که احتکار می کنند برخورد شود و همه باید انبارهای آنها را معرفی کنند.
امام جمعه موقت شیراز با اظهار اینکه مردم با دیدن برخورد قوه قضاییه با مفسدین امیدوار می شوند، اذعان داشت: هرکس لازم است باید اعدام شود و گروهی از مفسدین را باید در نماز جمعه شلاق بزنند.
وی افزود: با توجه به وجود فضای مجازی دروغ های زیادی نیز پخش می شود که باعث نا امیدی است.
امام جمعه موقت شیراز در انتها گفت: مسئولی خائن باید محاکمه شود چرا که انقلاب به راحتی بدست نیامده و مردم از انقلاب خودشان دفاع می کنند.