به گزارش  نخل بیدار در ششمین  روز از هفته دولت ، پنج مرکز غیر دولتی در  فراشبند با حضور صادق فروغی فرماندار شهرستان ، دکتر موسوی مدیر کل بهزیستی فارس، و دیگر مسئولین استان و شهرستان، افتتاح شد.

لیست پروژه ها در حوزه بهزیستی فراشبند به شرح ذیل می باشد:

* افتتاح دومین مرکز نگهداری معلولین ذهنی زیر ۱۴ سال استان فارس در شهر فراشبند، باهدف نگهداری شبانه روزی معلولین ذهنی ،با ظرفیت ۴۰ نفر در ساختمانی به مساحت ۶۰۰ مترمربع . تجهیز این مرکز بالغ بر ۱میلیارد ریال هزینه در بر داشته که توسط بخش خصوصی و بهزیستی انجام شده است.

* افتتاح مرکز مشاوره تخصصی کودکان استثنایی باهدف آموزش به کودکان استثنایی

* افتتاح سبزی مارکت ،باهدف ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار  تحت پوشش بهزیستی ، با افتتاح این مرکز  ۵ نفر از زنان سرپرست خانوار به طور مستقیم و ۱۰ نفر غیر مستقیم مشغول بکار شده اند.

* افتتاح مرکز سلامت روان محلی باهدف آموزش و برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت زندگی و بررسی آسیب های اجتماعی درسطح محلات

*افتتاح مهد کودک غیر دولتی  با  اعتباری بالغ بر  ۱۰۰میلیون تومان توسط بخش خصوصیکه اشتغالزایی ۱۵ نفر را به طور مستقیم فراهم کرده است

منبع : روابط عمومی فرمانداری