به گزارش نخل بیدار جلسه کمیته نرخ گذاری خرمای زاهدی(قصب) با دعوت نظام صنفی کشاورزان و با حضور اعضا کمیته مشتمل بر فرماندار، مدیر جهاد کشاورزی، مدیر تعاون روستایی، مدیر صنعت معدن وتجارت، نظام صنفی، کشاورزان شهرستان های فراشبند- قیر-خنج وبوشهر، تجار، مباشرین، مدیران صنایع بسته بندی و تبدیلی شهرستان و کارشناسان شرکت تجارت الکترونیک وابسته به دانشگاه شیراز در محل سالن اجتماعات الغدیر فرمانداری فراشبند برگزار شد.

در این جلسه مصوب گردید: قیمت پایه هرکیلو قصب درجه یک با مشخصات ظاهری یک تاسه سانتیمتر طول ورنگ  قهوه ای روشن، سورت وبسته بندی شده داخل کارتن کیلویی ۹۵۰۰ تومان و قصب درجه ۲ هرکیلو ۷۵۰۰ تومان، قصب درجه سه کیلویی ۴۵۰۰تومان، قصب درجه چهار(کارنگ) ۱۵۰۰ تومان .

همچنین قیمت قصب سر درخت کیلویی ۷۰۰۰ تومان به تصویب کمیته رسید.

 

انتهای پیام/