محمدی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت فراشبند از ممنوعیت فروش پلاستیک در نانوایی های شهرستان خبر داد.

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان فراشبند، مهدی محمدی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان از ممنوعیت عرضه و فروش کیسه پلاستیکی در نانوایی ها خبر داد.

وی در خصوص ممنوعیت فروش کیسه های پلاستیکی عنوان کرد که با توجه به موارد بهداشتی قرار دادن نان گرم در کیسه پلاستیکی و ایرادات شبکه بهداشت و درمان شهرستان بر این مورد و تصویب شورای آرد و نان شهرستان در جلسه مورخ ۱۱/۷/۹۷ فروش پلاستیک در نانوایی ها ممنوع شده است که پس از ابلاغ به نانوایی ها فروش کیسه پلاستیکی تخلف محسوب شده و بازرسی شبکه بهداشت و درمان شهرستان، اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت با این موضوع برخورد خواهند نمود.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود از نرخگذاری قیمت نان بربری (آزادپز) خبر داد و بیان داشت با توجه به اینکه تاکنون نرخی برای نان بر بری شهرستان مشخص نشده و نانوایی مذکور نرخ خود را از سایر شهرستان ها دریافت می کرده اند، با تصویب شورای آرد ونان شهرستان قیمت نان بربری ساده با وزن چانه ۴۲۰ گرم، ۸۰۰ تومان نان کنجدی ۱۰۰۰ تومان به تصویب رسید