از هیچ فردی جهت مدیریت آموزش و پرورش شهرستان حمایت نکرده ایم،

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی شهرستان فراشبند با صدور اطلاعیه ای ضمن رد برخی ‌شایعات مطرح شده در کانال محلی اصلاح طلب فراشبند، در حمایت از فردی خاص جهت مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اعلام داشت:

از هیچ فردی جهت مدیریت آموزش و پرورش شهرستان حمایت نکرده و نخواهیم کرد، ضمنا:

۱. جلسه آقای کرمپور در مورخ ۹۸/۰۲/۱۰ به دعوت جبهه مردمی نیروهای انقلاب فراشبند نبوده است و نماینده و مسئول دفتر ایشان موظف به ارایه گزارش در خصوص این جلسه هستند.

۲. جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی شهرستان فراشبند از هیچ شخصی برای تصدی پست مدیریت آموزش و پرورش حمایت نکرده است و مسئولین امر هیچ گونه مشورتی در این مورد با این جبهه ننموده اند لذا جبهه مردمی انقلاب اسلامی فراشبند  در حمایت یا مخالفت با شخصی هیچ اقدامی ننموده است.

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی شهرستان فراشبند

۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

پایان خبر