از کلیه متصدیان انبارهای دولتی،عمومی، صنعتی، معدنی ، صنفی، بهداشتی ،دامداری و کشاورزی که کالای خود را از طریق بارنامه جابجا می کنند درخواست می شود،هر چه سریعترجهت ثبت نام اقدام کنند

به گزارش نخل بیدار به نقل از مسئول روابط عمومی اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان فراشبند :به استناد قانون ودستورالعمل کشوری مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یادآوری می شود افراد حقوقی و حقیقی که از طریق صدور بارنامه اقدام به خرید و فروش و جابجایی ونگهداری هر گونه کالایی می نمایند،موظفند که محل تخلیه وبارگیری و نگهداری کالا(مبدا و مقصد)را در سامانه انبارها به آدرسhttps://www.nwms.ir:ثبت نمایند،لذا از کلیه متصدیان انبارهای دولتی،عمومی، صنعتی، معدنی ، صنفی، بهداشتی ،دامداری و کشاورزی که کالای خود را از طریق بارنامه جابجا می کنند درخواست می شود،هر چه سریعتر به سامانه مذکور مراجعه و مکان انبار و تخلیه و بارگیری و نگهداری کالا را ثبت و برای تایید نهایی به اداره صنعت،معدن و تجارت واقع در فراشبند- خیابان گلزار ۱ مراجعه نمایند،در غیر اینصورت هر گونه کالایی که فاقد کد ثبت سامانه انبارها باشد،بعنوان کالای قاچاق توسط مراجع مربوطه توقیف و ضبط خواهد شد.مشمولین این دستورالعمل می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن:۳۸۷۵۷۷۲۷ اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان فراشبند تماس گرفته و از جزئیات و نحوه ثبت نام آگاه شوند.