به گزارش نخل بیدار اردوی جهادی بسیجیان و دانشجویان شهرستان فراشبند سالهاست در روستاهای اطراف این شهرستان برگزار می شود که این اردوها تبدیل به یک اردوی غنی و با برکتی برای مردم آن روستا شده است.

در این اردو که در هوای گرم و طاقت فرسای تابستان برگزار شد جهادگران مشغول ساختن خانه ای برای یک خانواده محروم هستند.

جهادگران حضور در اردوهای جهادی با وجود هوای گرم را مجاهدت و مبارزه با نفس می دانندو یکی از جهادگران افزود: در اردوی جهادی قبل از بیل‌زدن به خاک باید به نفس بیل‌بزنیم و اردوی جهادی مبارزه با نفس است.

 

انتهای پیام/