به گزارش نخل بیدار رزمایش بزرگ الی بیت مقدس با حضور گردان های ۸۲۰و ۸۲۱ فراشبند در منطقه عمومی رزمایش(رهنک) برگزار شد.

ا

در این رزمایش دو روزه که از پنجشنبه ۱۱ مهرماه آغاز و ظهر روز جمعه ۱۲ مهرماه پایان یافت شرکت کنندگان  مبارزه با ناآرامیها و کمین و ضد کمین را تمرین کردند.