به گزارش نخل بیدار به نقل از شیرازه، پدر و مادر این دانش آموز با بیان اینکه فرزند ما قبل از ورود معلم به کلاس با استفاده از بطری آب موجود در کیف خود اقدام به خوردن آب می‌کند که نماینده کلاس اسم او را به عنوان اینکه از ما اجازه نگرفته به آقای مدیر می‌دهد و مدیر نیز بدون سوال و در نظر گرفتن پاسخ دانش آموز، این دانش آموز به نام  مهدی بستانیان را با شلنگی مورد ضرب و شتم شدید از ناحیه پا، شانه و کف دست قرار می دهد.
مادر این دانش آموز می گوید وقتی پدر فردین به مدیر زنگ زد مدیر با لحنی کاملا طلبکارانه و زشت شروع به توهین کرد و گفت با بد کسی در افتاده اید و هرکاری کرده ام دلم می‌خواهد.
کتک کاری دانش آموز فراشبندی توسط آقای مدیر
مادر این دانش آموز می‌گوید فرزندم از ترس سه روز است دیگر به مدرسه نمی‌رود و از نام مدرسه هم می ترسد.