مقام معظم رهبری:
مهمترین امتیاز شهدای ما نسبت به کسانی که در سایر کشورها در راه آرمان های خود فداکاری می کنند انتخاب آگاهانه و به دور از احساس است.

ستارگان درخشان شهرستان فراشبند
بخشی از وصیتنامه شهید روح اله اسدی پور فرزند نوراله متولد فراشبند که در منطقه شلمچه عملیات کربلای۴ به فیض شهادت نائل آمدند.

تاریخ‌تولد: ۱۳۳۷/۰۷/۱۵
تاریخ شهادت: ۴ دی ماه ۱۳۶۵

خدایا تو شاهد باش که براى رضاى تو عازم جبهه حق علیه باطل شده‌ام تا شاید بتوانم با ریختن خون سرخم دین محمد(ص) را زنده نگه‌دارم و اگر تو راضى نشوى چندین بار هم که کشته شوم ارزشى ندارد.

پیام بنده حقیر به اُمت شهیدپرور ایران به ویژه اُمت شهید پرور فراشبند این است: به پیام امام عزیز که همان پیام سیدالشهداء است لبیک بگویید و به کمک رزمندگان جبهه نور علیه ظلمت بشتابید تا هرچه زودتر بر لشکریان کفر الحادى بتازند و آنان را به زباله‌دان تاریخ بریزند و پرچم جمهورى اسلامى در کشور عراق و تمامى بلاد مسلمان برافراشته شود.

انتهای پیام