مقام معظم رهبری:

مبادا کسانی تصور کنند که دوره‌ سخن گفتن از شهدا و سربازان فداکار و زحمت‌ کشان میدان نبرد، سپری شده است.


ستارگان درخشان شهرستان فراشبند
بخشی از وصیتنامه معلم شهید غلامعلی لطافت فرزند قلی متولد فراشبند

تاريخ‌تولد: ۱۳۳۱/۰۱/۰۲
تاريخ شهادت: ۳۰ خرداد ماه ۱۳۶۰

 مرگ بر امپرياليسم شرق و غرب به سركردگى شياطين بزرگ آمريكا و شوروى و مرگ و نفرين خدا بر قاسطين و ناكثين و مارقين و نفرین خدا بر كسانى كه مى خواهند با كشيدن خط هاى منحنى و شكسته؛ خط راست امام را كه همان اسلام راستين است بشكنند.

اى دولتمردان و اى قواى مسلح و اى اُرگان هاى انقلابى و اى ملت، همه با هم عليه كفر متحد شويد و پيش از هلاك شدن، دشمن كافر را به هلاكت برسانيد و حافظ خط امام باشيد و به چپ و راست منحرف نشويد كه نابود خواهيد شد.

انتهای پیام