مقام معظم رهبری:

مبادا کسانی تصور کنند که دوره‌ سخن گفتن از شهدا و سربازان فداکار و زحمت‌ کشان میدان نبرد، سپری شده است.


ستارگان درخشان شهرستان فراشبند
بخشی از وصیتنامه معلم شهید غلامعلی لطافت فرزند قلی متولد فراشبند

تاریخ‌تولد: ۱۳۳۱/۰۱/۰۲
تاریخ شهادت: ۳۰ خرداد ماه ۱۳۶۰

 مرگ بر امپریالیسم شرق و غرب به سرکردگى شیاطین بزرگ آمریکا و شوروى و مرگ و نفرین خدا بر قاسطین و ناکثین و مارقین و نفرین خدا بر کسانى که مى خواهند با کشیدن خط هاى منحنى و شکسته؛ خط راست امام را که همان اسلام راستین است بشکنند.

اى دولتمردان و اى قواى مسلح و اى اُرگان هاى انقلابى و اى ملت، همه با هم علیه کفر متحد شوید و پیش از هلاک شدن، دشمن کافر را به هلاکت برسانید و حافظ خط امام باشید و به چپ و راست منحرف نشوید که نابود خواهید شد.

انتهای پیام