مراسم شب ۲۱ ماه رمضان با رعایت کامل راهنماهای بهداشتی، در مصلا و مساجد سطح شهرستان با نظارت مستقیم کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند برگزار شد.

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند، مهندس «رحمان عوض پور» کارشناس بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند، گفت: با توجه به فرا رسیدن شب های معنوی قدر و اهمیت برگزاری دعا و نیایش در این شب ها ، مراسم شب های قدر با رعایت کامل و دقیق راهنماهای بهداشتی و فاصله گذاری در مصلی و مساجد سطح شهرستان با نظارت مستقیم کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند برگزار می شود.

او افزود: کارشناسان بهداشت محیط، در راستای نظارت و کنترل بر رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی، شب گذشته با حضور در مصلی و مساجد سطح شهرستان از نزدیک بر روند اجرای طرح نظارت کردند.

مهندس عوض پور ادامه داد: در این بازدیدها، بر رعایت فاصله ایمن و استفاده از ماسک، کتاب های دعا، مُهر و تسبیح شخصی و وسایل حفاظت فردی تاکید شد.

پایان خبر