در پی درخواست های متعدد رانندگان بیکار شده شاغل در منطقه عملیاتی آغارودالان و پیگیری نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند و قیروڪارزین رانندگان آغارودالان تعیین تکلیف شدند.

به گزارش نخل بیدار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد مهدی فروردین، در پی تغییراتی که در متن قرارداد پیمان حمل و نقل و نیروی انسانی منطقه عملیاتی آغارو دالان در سال جاری ایجاد گردید تعداد زیادی از رانندگان شاغل و با سابقه‌ بالا بیکار و یا درآمد ماهیانه آنها کاهش پیدا کرد.

این رویه نارضایتی و اعتراض این قشر زحمتکش را بهمراه داشت.

پیرو مکاتبات و پیگیری های نماینده مردم با زنگنه وزیر نفت و ایزدی مدیرعامل نفت و گاز زاگرس جنوبی در نهایت مساعدت گردید که قرارداد سال جاری مجدداً به مناقصه گذاشته شود و شرایط پیمان همچون سالهای گذشته از سر گرفته شود. در همین رابطه تعیین گردید مابقی رانندگان ترخیص شده نیز مجدداً بکار گرفته شوند.

در پی مساعدت انجام شده دکتر محمد مهدی فروردین از همکاری و توجه ویژه وزیر نفت و مدیر عامل نفت و گاز زاگرس جنوبی تقدیر و تشکر بعمل آورد.

پایان خبر