در راستای اجرای گام دوم COVID-19 و فاصله گذاری اجتماعی، از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی و حساس شهر فراشبند بازدید شد.

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند در این برنامه بازدید مشترک که با نظارت مستقیم فرماندار، نماینده دادستان و روسای شبکه بهداشت و درمان، اتاق اصناف، اداره صمت و مامور نیروی انتظامی از مراکز عرضه میوه و تره بار و بانک های شهرستان فراشبند انجام شد، ضمن انجام بازدیدهای بهداشتی و نظارت و بررسی اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در این اماکن، بر رعایت تمامی دستورالعمل های گندزدایی، ضدعفونی و همچنین رعایت بهداشت فردی و استفاده از وسایل حفاظت فردی مانند دستکش و ماسک تاکید شد.

پایان خبر