در بازدید بهداشتی از مدارس دهرم و احمد آباد بر رعایت پروتکل های بهداشتی برای حفظ سلامت دانش آموزان در شرایط کرونا تاکید شد.

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند، سرپرست مرکز خدمات جامع سلامت شهید «حیدر شهیدی» دهرم، گفت: همزمان با بازگشایی مدارس، با حضور کارشناسان بهداشتی مرکز دهرم از مدارس سطح شهر دهرم و احمد آباد در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی بازدید شد.

دکتر «مریم قائدیان رونیزی» با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی برای حفظ سلامت دانش آموزان در شرایط کرونا افزود: در این بازدید ضمن ارایه آموزش های لازم در راستای پیشگیری از کرونا، بر رعایت کامل دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی ارسالی از ستاد ملی مقابله با کرونا ویروس تأکید شد.

او، از همکاری کارشناسان بهداشتی مرکز دهرم و بهورز خانه بهداشت روستای احمد آباد قدر دانی کرد.

پایان خبر