همزمان با بازگشایی مدارس با هدف نظارت بر چگونگی اجرای پروتکل های بهداشتی از مدرسه راهنمایی شهید «محمد علی پور» آویز بازدید شد.

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند، بهورز خانه بهداشت روستای آویز، گفت: در این بازدید، از نحوه اجرای فاصله گذاری در کلاسها، ضد عفونی کردن کلاسها و سرویس های بهداشتی، وجود اقلام مصرفی در مدرسه بازدید شد.

«ابوالفضل کشاورز» افزود: در این بازدید، نکات لازم در مورد ضد عفونی و رعایت فاصله گذاری به مدیر مدرسه آموزش داده شد.

او، استفاده از ماسک برای دانش آموزان را الزامی دانست و از آنها خواست تا برای پیشگیری از کرونا، فاصله فیزیکی را رعایت کنند و دستها را قبل از ورود به کلاس و پس از آن، ضد عفونی کنند.

پایان خبر