به گزارش نخل بیدار حسین عالیشوندی داور، مربی بدنساز و ورزشکار فراشبندی مربی بدنساز تیم قشقایی شیراز شد.

این ورزشکار نخبه ی فراشبندی با رتبه ی ۴۰ دانشجوی دکترا شده است و سابقه ی مربیگری در تیم فجرشهید سپاسی شیراز و مربیگری و داوری در لیگ دسنه ۳ بررگسالان کشور را نیز در کارنامه خود داشته و مدرس دانشگاه در رشته ی فیزیولوژیک ورزشی و تمرین فوتبالی نیز می باشد.