به دنبال پیگیری های نخل بیدار مبنی بر کیفیت نامطلوب بنزین در فراشبند، فرماندار شهرستان فراشبند پیگیر وضعیت بنزین جایگاه های سوخت شد.

به گزارش نخل بیدار، صبح امروز شنبه دهم آبان، صادق فروغی فرماندار شهرستان فراشبند طی تماسی با خلفی رییس شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی شهرستان کازرون موضوع را پیگیر شد.

خلفی با بیان اینکه دوشنبه هفته قبل کنترل کیفیت انجام شده و موردی گزارش نشده بیان داشت: طی ارسال نامه ای به استان در این هفته نیز ناظرین کنترل کیفیت را به فراشبند اعزام خواهیم نمود.

پایان خبر