با حضور امام جمعه، فرمانده و جانشین سپاه ناحیه فراشبند و جانشین بسیج سازندگی سپاه ناحیه این شهرستان، از دو فعال عرصه اردوهای جهادی و اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی شهرستان فراشبند تجلیل شد.

به گزارش نخل بیدار، سرهنگ پاسدار محمد پورمنتصری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه فراشبند، با قدر دانی از بسیجیان جهادگری که در روزهای تعطیل و در شرایط سخت و دشوار از آسایش خود چشم می پوشند و در کنار سایر جهادگران در قالب گروه‌های جهادی و اردوهای جهادی وارد عمل می شوند و بدون هیچ چشمداشت مادی و فقط برای رضایت خداوند متعال و آسایش همنوعان خود، به فعالیت جهادی می پردازند، گفت: بدون تردید این روزهای سخت با استقامت ملت بزرگ ایران طی خواهد شد ولی قدر و ارج این تلاش شما محفوظ خواهد بود.

وی یکی از وظایف جهادگران را توسعه فرهنگ محرومیت زدایی در روستاها و ایجاد روحیه سازندگی و امید در مردم دانست و افزود: این اقدام خداپسندانه بسیجیان در گروه‌های جهادی قطعاً از مصادیق بارز آیه شریفه  «تعاونوا علی البر و تقوی» است و اجر و پاداش آن رضایت الهی است.

سرهنگ پور منتصری این حرکت های جهادی جوانان را قابل ستایش دانست و گفت: بدون شک، جهادگران به ازای ساخت هر خانه و سرپناه برای محرومان و نیازمندان، خانه ای در بهشت برای خود فراهم می کنند.

در همین راستا، از  «سجاد رضایی پور» و  «علیرضا ابراهیمی» به پاس حضور مستمر در اردوهای جهادی بسیج سازندگی و تلاش برای محرومیت زدایی تقدیر شد.

پایان خبر