گروه جهادی شهید صفدر رضایی آویز برای ساخت سرویس بهداشتی به مسجد فاطمیه فراشبند اعزام شدند.

به گزارش نخل بیدار، حسین عالیشوندی مسوول اردوهای جهادی سپاه ناحیه فراشبند، گفت: تعدادی از جوانان و نوجوان های بسیجی‌ گروه جهادی شهید صفدر رضایی آویز، در اقدامی جهادی، روز جمعه خود را برای شرکت در اردوی جهادی در یکی از مساجد فراشبند حضور یافتند.

وی ضمن قدردانی از فرمانده وجانشین حوزه مقاومت علی ابن ابیطالب که خود نیز در روز بارانی در کنار بسیجیان به فعالیت جهادی پرداخته بودند، افزود: این جوانان و نوجوانان بسیجی برای خودسازی و سازندگی با مدیریت بسیج سازندگی سپاه ناحیه این شهرستان، جمعه و روز تعطیل خود را برای ساخت یک باب سرویس بهداشتی بزرگ در مسجد فاطمیه فراشبند وقت گذاشته اند.

پایان خبر