با حضور معاون اجرایی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، روند اجرای برنامه واکسیناسیون کرونا، حفظ زنجیره سرمای واکسن ها و مدیریت پسماند در مراکز واکسیناسیون شهرستان فراشبند، پایش شد.

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند، معاون بهداشتی شبکه و رییس مرکز بهداشت شهرستان گفت: دکتر «سیروس وجدانیان» در این بازدید، سیستم زنجیره سرما، مدیریت پسماند در مراکز واکسیناسیون و همچنین روند اجرای واکسیناسیون در این شهرستان را بر اساس چک لیست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارزیابی و پایش کرد.

«اکبر نوربخش» افزود: معاون اجرایی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، همچنین در بازدید میدانی از مرکز واکسیناسیون، مرکز منتخب تشخیص و درمان سرپایی کرونا و خانه بهداشت روستای «کُنار مالک»، تمامی مراحل احراز هویت، ثبت و واکسیناسیون گروه های هدف، محل نگهداری واکسن و شرایط زنجیره سرما و همچنین نحوه بی خطر سازی و انتقال پسماند های حاصل از واکسیناسیون را مورد ارزیابی قرار داد و حفظ دمای مناسب نگهداری واکسن، انتقال امن و ایمن ویال یا پوکه های واکسن و بی خطر سازی و دفع استاندارد آنها را بسیار حائز اهمیت خواند.

او اضافه کرد: دکتر وجدانیان، در ادامه از نزدیک از نحوه ارایه خدمت به مردم، نحوه صحیح تزریق واکسن، رعایت دستور العمل‌های بهداشتی در رابطه با زنجیره سرما در مراکز واکسیناسیون نیز بازدید و نحوه انتقال واکسن به مراکز تجمیعی، سایر مراکز و خانه های بهداشت را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

معاون بهداشتی شبکه فراشبند، گفت: روند اجرای برنامه واکسیناسیون، شیوه آموزش مراقبت های پس از تزریق واکسن به مراجعان، حفظ زنجیره سرمای واکسن ها و میزان رضایتمندی مراجعان از خدمات ارایه شده در این مرکز بر اساس چک لیست، از مهم ترین موارد بررسی شده از سوی این ناظر دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود.

او اضافه کرد: معاون اجرایی معاونت بهداشت دانشگاه در این بازدید، ضمن قدردانی از رییس و معاون بهداشت این شبکه در راستای ایجاد همدلی برای ارائه خدمت مطلوب به مردم این شهرستان و تلاش کارکنان بهداشتی در افزایش پوشش واکسیناسیون گروه های هدف و ارائه خدمات مناسب به مراجعان، افزود: نظارت ویژه بر زنجیره سرما و نگهداری واکسن در شرایط استاندارد، از الزاماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

این ناظر دانشگاه علوم پزشکی شیراز در گفتگو با مراجعه کنندگان، از آنها خواست برای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از این بیماری و قطع زنجیره انتقال کرونا در سریع ترین زمان ممکن، واکسن خود را دریافت کنند.

پایان خبر