فرماندار فراشبند:

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان فراشبند از آمادگی مجموعه مدیریت شهرستان فراشبند جهت پاسخگویی به سوالات و دریافت پیشنهادات و نقطه نظرات شهروندان و مردم عزیز شهرستان فراشبند خبر داد.

روح الله انصاری فرماندار شهرستان فراشبند ضمن بیان  استقبال خود و مجموعه مدیریت شهرستان از  پیشنهادات و نقدهای منصفانه بیان داشت:  تمامی شهروندان می توانند با حضور در فرمانداری شهرستان بصورت مستقیم نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را ارائه و این مجموعه نیز  با جان دل شنوای صحبت های مردم عزیز سراسر شهرستان فراشبند می باشد.

وی نقد و بیان مطالب غیرمنصفانه و خارج از چهارچوب ، با اهداف تخریب و دلسرد نمودن مردم و مسؤلین را   ناپسند دانست و افزود:
بی شک ما نیز  وظیفه ی حمایت از حقوق شهروندی و دفاع از حقوق عامه ی مردم  را داشته و سعیمان  بر آنست تا به بهترین شکل خدمتگزار مردم عزیز باشیم.