به گزارش نخل بیدار، صبح امروز با حضور اعضای کارگروه جلسه کارگروه رفع موانع تولید شهرستان فراشبند برگزار گردید.

روح الله انصاری فرماندار شهرستان فراشبند در این جلسه ضمن تاکید به تحقق حد اکثری شعار سال بیان داشت: استفاده از تمامی ظرفیت ها و امکانات شهرستان در راستای تحقق شعار سال امری ضروری می باشد.

وی ایجاد بستر مناسب کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار را از اهداف اولویت دار شهرستان دانست و خاطر نشان کرد: تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی و اهتمام ویژه جهت رفع مشکلات واحد های تولیدی باید در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه مشکلات دو واحد تولیدی بتن آماده آقایان فیروزی و امیری مورد بررسی قرار گرفت .