به گزارش نخل بیدار، جلسه شورای ادارای شهرستان فراشبند با حضور معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری فارس و مدیر کل امور عشایر فارس در سالن شهید سلیمانی فرمانداری فراشبند برگزار گردید.

دراین ابتدا روح الله انصاری فرماندار شهرستان فراشبند ضمن خیر مقدم به میهمانان استانی گزارشی از وضعیت فعالیت های صورت گرفته در مدت استقرار دولت جدید و تیم جدید فرمانداری شهرستان ارائه نمود.

انصاری در ادامه ضمن تقدیر از همه ی افرادی که در بخش های مختلف به مدیریت شهرستان کمک می کنند بیان داشت: امیدواریم با تلاش مضاعف مسولین شرایط مناسب تری در خدمت رسانی فراهم گردد.

وی اضافه کرد: مجموعه مدیریت شهرستان با تلاشی جهادی در راستای خدمت رسانی به مردم شهرستان ضمن توجه ویژه به محرومیت زدایی وظایف خود را انجام خواهد داد.

در ادامه معاون سیاسی امنیتی استاندارفارس نمود توسعه و پیشرفت در شهرستان را قابل مشاهده دانست و بیان داشت: همچنان که شهرستان نیاز به کار تلاش مضاعفی دارد ودر راستای پیشرفت و توسعه کار شبانه روزی کنیم و باید بدانیم، فلسفه شورای اداری یعنی همراهی و همکاری و دست در دست هم دادن ادارات و استفاده از تمام ظرفیت ها در کنار هم.

وی با اشاره به توطئه های دشمنان در جریانات اخیر اضافه کرد: به لطف الهی کشور ما بر خلاف فضاسازی در حال پیشرفت می باشد و علیرغم جنگ ترکیبی وتحریم های ضالمانه که علیه جمهوری اسلامی به راه افتاده در فروش نفت بسیار موفق بوده ایم.

محبی پور افزود: ما به دنبال فردگرایی نیستیم و اصل برای ما جمهوری اسلامی است و باید ضمن بیان عملکرد ها طی یک سال و نیم گذشته به ادامه ی مسیر توسعه نیز توجه ویژه داشته باشیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس استفاده از نخبگان و جوانان مستعد استفاده نموده و در راستای اطلاع رسانی و بیان اقدامات دولت گام برداریم چرا اینکه در سه ماهه ی اخیر مغزهای نوجوانان و جوانان را شستشو دادند و بیان واقعیت وظیفه ماست.

وی در پایان کنار هم قرار دادن امکانات و ظرفیت ها را در راستای خدمت به مردم و دور از مسائل سیاسی بسیار مهم دانست.