همزمان با ورود عشایر به شهرستان فراشبند، طرح سرشماری بهداشتی و درمانی جمعیت عشایری، با هدف شناسایی خانوارهای تحت پوشش، در مناطق عشایر نشین «دولت آباد» فراشبند آغاز شد.

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند، «محمد پالیزی» كاردان آمار و مبارزه با بيماري ها مركز دولت آباد فراشبند هدف از اجرای این طرح را جمع آوری آمار و اطلاعات جمعیتی از عشایر کوچنده برای سهولت در امر مراقبت های بهداشتی و درمانی در عشایر عنوان کرد و گفت: در این طرح بهورزان با مراجعه به درب منازل به صورت خانه به خانه پرسش هایی در مورد تعداد اعضای خانواده، سن، جنسیت، وضعیت بیمه و عضویت در پزشک خانواده مطرح و همه داده های مورد پرسش، به صورت محرمانه ثبت می شود.

او پراکندگی جمعیت عشایر منطقه را یکی از مشکلات پیش روی برنامه سرشماری در عشایر دانست و گفت: پیش بینی می شود در سال جاری، بیش از یکهزار نفر عشایر وارد منطقه دهستان دژگاه شوند.

«پالیزی» ادامه داد: اطلاعات جمع آوری شده برای سنجش شرایط بهداشتی و درمانی خانوارهای عشایری، نحوه دسترسی آنان به خدمات سلامت است و همچنین در قالب این طرح، شمار جمعیت برخوردار از طرح پزشک خانواده در عشایر نیز مشخص می شود.

كاردان آمار و مبارزه با بيماري ها مركز دولت آباد فراشبند اظهار کرد: اجرای این طرح، تنها با هدف سنجش شرایط بهداشتی و درمانی عشایر انجام می شود و داده های به دست آمده از خانوارها نیز در همین حیطه مورد بررسی قرار می گیرد.

او ادامه داد: نتایج این طرح می تواند کمک شایانی به دست اندرکاران بهداشت و درمان برای شناسایی نقاط قوت و ضعف ارایه خدمات درمانی انجام دهد و همچنین زمینه های بهبود عرضه خدمات را در این حوزه مهیا سازد.

«پالیزی» در ادامه با اشاره به شیوع بیماری هپاتیت A در عشایر منطقه «کورش آباد» و «ایل سالار» دولت آباد در سال گذشته و با توجه به اینکه این بیماری از طریق آب آلوده انتقال پیدا می کند، افزود: به همین منظور، آب آشامیدنی عشایر نیز توسط کارشناسان بهداشت محیط کلر سنجی می شود.

این كاردان آمار و مبارزه با بيماري ها با اشاره به اینکه این برنامه، هر ساله به منظور سهولت در امر خدمت رسانی بهتر بهداشتی و درمانی به عشایر صورت می گیرد، افزود: با این کار، علاوه بر شناسایی خانوارهای تحت پوشش عشایر، همه گروهای سنی اعم از گروه کودکان، جوان و نوجوان، زنان باردار و متاهل، میانسالان و سالمندان استخراج می شود تا در مواقع لزوم، هر گروه سنی خدمت مربوط به خود را با سهولت دریافت کند.

پایان خبر