با ورود سازمان بازرسی کشور به پرونده مدیرکل بیمه سلامت فارس، «صابر فرخی لاریجانی» برکنار شد.
به گزارش نخل بیدار، سوم شهریورماه ۹۷ بود که بیمارستان‌های خیریه‌ای و خصوصی شیراز در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات چند میلیارد تومانی خود، دست به اعتصاب زده و از پذیرش دفترچه بیمه مردم خودداری کردند.

این اتفاق که در عرصه بهداشت و درمان فارس به‌عنوان قطب پزشکی جنوب کشور بی‌سابقه به شمار می‌رود، موجب عصبانیت و دلخوری شدید میلیون‌ها نفر و بویژه صدها هزار کارمندی شد که حق بیمه خود را قبل از دریافت حقوق پرداخت می‌کردند، اما اکنون که به خدمات درمانی احتیاج داشتند قادر به استفاده از آن نبودند!

هفته گذشت نیز خبرگزاری فارس اسنادی را مبنی بر حضور غیر قانونی فرخی بر مسند مدیر کل سلامت فارس منتشر کرد.

از صبح دیروز مهدی نوروزیان مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات بیمه سلامت کشور با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست بیمه سلامت فارس به شیراز سفر کرده و در دفتر مدیرکل بیمه سلامت واقع در خیابان وصال مستقر شده است.

گفته می‌شود مهمترین ماموریت نوروزیان، تعیین مدیرکل جدید بیمه سلامت فارس است.