نخستین کارگاه آموزشی با عنوان ایمنی و بهداشت شغلی در کار ویژه تعاونی های این شهرستان به مدت ۲۴ ساعت در محل این اداره برگزار گردید.

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی فراشبند رفعت پناه سرپرست اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی فراشبند هدف از برگزاری کارگاه مذکور را ارتقاء فرهنگ ایمنی در کارگاهها و صیانت از نیروی انسانی بعنوان اصلی ترین سرمایه کار در کشور ذکر کرد و افزود سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به کارفرماها کمک می کند تا شرایط مخاطره آمیز فعالیت ها را شناسایی و میزان ریسک مرتبط با مخاطرات کار خود را به نحوی کاهش دهند که برای کارگران و افراد شاغل در آن مجموعه قابل تحمل باشد ..

امید مولایی بازرس کار و مدرس این دوره نیز سطح کارگاه را مناسب ارزیابی و اظهار داشت در این کارگاه مدیران و اعضای تعاونی ها با تعریف کارگر و کارفرما،وظایف کارفرما طبق ماده ۹۱ قانون کار، انواع آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار، عوامل زیان آور محیط کار شامل عوامل شیمیایی،فیزیکی،روانی و …،تجهیزات کار در ارتفاع و حفاظت از جان،حفاظت فردی و فیزیکی حین کار، سیستم اتصال به زمین و جلوگیری از برق گرفتگی و … آشنا شدند.

لازم بذکر است در پایان کارگاه آزمون کتبی برگزار و برای کسانی که حداقل ۷۰ درصد نمره لازم را کسب نموده اند گواهی آموزشی صادر گردید.

پایان خبر