کارگاه آموزشی بیماریهای مشترک بین انسان و دام با همکاری اداره امور عشایر و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند در خانه بهداشت این روستا برگزار شد.

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان فراشبند، «شمسعلی مرادی» بهورز خانه بهداشت روستای حسین آباد فراشبند گفت: محیط زندگی مشترک با حیوانات بیماری های مشترکی را رقم می زند که از آنها با عنوان بیماری های مشترک بین انسان و دام نام می برند که در این میان، بیماری های نو پدیدی نیز وجود دارد که برخی از آنها می تواند فاجعه بار بوده و به صورت جهانی انتشار یابد.

او در ادامه با بیان اینکه بیماری مشترک بین انسان و حیوان یکی از مشکلات نظام سلامت در کشور بشمار می رود، افزود: کنترل و پیشگیری از برخی از این بیماری های مشترک بین انسان و حیوان، کار دشواری است و نیاز به همکاری بین بخشی تمام ارگان های درگیر دارد.

مرادی افزود: از مهمترین اولویت های شهرستان را می توان به حیوان گزیدگی و بیماری تب مالت اشاره کرد و از طرفی دیگر، با توجه به وضعیت جغرافیای و شرایط بومی منطقه، خطر ورود بیماریهای دیگری مانند آنفلونزای پرندگان را نباید نادیده گرفت .

بهورز خانه بهداشت روستای حسین آباد، هدف از برگزاری این کارگاه را ارتقای سطح سواد سلامت عشایر و روستائیان، مراقبت و کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام و بیان اهداف و برنامه ها و همچنین آشنایی گروه هدف با دستورالعمل های کشوری بیماری های مشترک و قابل انتقال بین حیوان و انسان(زئونوز) و نظام مراقبت از این بیماریها عنوان کرد و افزود: محورهای اصلی این کارگاه اولویت های منطقه ای در بیماریهای مشترک و قابل انتقال بین انسان و دام بود، که شرکت کنندگان در این کارگاه با مباحث مربوط به بیماریهای آنفلوانزای فوق حاد در پرندگان و آنفلوانزای انسانی، تب مالت، سالک، هاری و حیوان گزیدگی آشنا شدند.

این کارگاه آموزشی با حضور «مهدی رستمی» رییس اداره امور عشایر، «رامین نادرپور» رییس اداره ترویج جهاد کشاورزی و همچنین دکتر «رستم امیر پور» به عنوان مدرس و جمعی از اهالی روستای «حسین آباد» فراشبند برگزار شد.

 

پایان خبر