بنا به گزارش نخل بیدار به نقل از فرمانداری فراشبند دیدار نماینده ، فرمانداران و امامان جمعه شهرستانهای فراشبند، فیروزآباد و قیر و کارزین با وزیر راه و شهرسازی انجام پذیرفت

 

در این جلسه که در روز ۱۹ دی ماه ۹۷ برگزار گردید مسائل و مشکلات حوزه راه و شهرسازی شهرستان مورد پیگیری قرار گرفت که بحث جاده جدید فراشبند فیروزآباد یکی از موارد مهم و اولویت دار مطرح شده در این دیدار عنوان شده است