به گزارش نخل بیدار، عبدالله نوشادی معروف به” عبدالله پشمکی”پیر مرد زحمتکش فراشبندی بزرگترین آرزوی زندگی اش را تامین روزی حلال برای خانواده میداند.

وقتی از ایشان در مورد شغلش سوال کردیم میگوید که در تمام طول زندگی ۶۵ساله ام ،افتخارم این بود که نان حلال به سفره میاورم ،بنده از جوانی هیچ وقت به فکر این نبوده ام که این شغل از لحاظ اجتماعی به سن و سال من میخورد یا نه؟


زیرا معتقدم به این که خداوند فرموده از تو حرکت من حرکت خودم را کرده ام و برکتش را از خدا میخواهم.
من از پشمک فروشی،شلغم فروشی و دست فروشی شروع کرده ام و تا بحال به لطف خدا هیچ وقت تو زندگی در نمانده ام،اگر نانی به سفره خانواده میاورم میدانم با زحمت و تلاش خودم بدست آورده ام و همیشه از خدا ممنون و راضی ام.
این پیر مرد باغیرت همچنین گفت: در زندگی روزمره ام چند چیز را الگوی خود قرار داده ام،
اول اینکه با روزی حلال آرامش را به خانواده ام میبرم،در زندگی یاد گرفته ام که اخلاق خوب و برخورد خوب با شهروندان و مشتریان باعث خیر و برکت در زندگی ام شده است،
اگر با سرچرخه کار میکنم کاری کرده ام که باعث آزار و اذیت کسی نباشم،
حتی از تابلوی شبرنگ در جلو و عقب سرچرخه نصب کرده ام که مشکلی برای شهروندان نداشته باشم.
برای بهداشت و پاکی شهرم و همچنین سلامتی شهروندان جعبه ای فلزی برای بهداشت کاسه و قاشق برای مصرف لوبیا،نخود و یا باقلا در روی گاری نصب کرده ام ، و پلاستیک بزرگی برای ظروف خالی و استفاده شده دارم که برای تمیزی شهرم استفاده میکنم
با وجود اینکه هیچ کسی مانع از دست فروشی ام نشده خودم سلامت شهروندان را در نظر گرفتم.
هدفم رضای خدا و مشتریان بوده و امیدوارم که مردم هم از من راضی باشند.

انتهای پیام