جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هیات کوهنوردی شهرستان با حضور اکبریان معاون اداره ورزش و جوانان، پورزارعی رییس هیات کوهنوردی ، کرمی دبیر هیات کوهنوردی و کریم پور رییس هیات همگانی در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان فراشبند تشکیل شد

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان فراشبند در این جلسه مقرر شد تیم کوهنوردی شهرستان با آموزش تخصصی عملی و تئوری زیر نظر هیات شهرستان در حوزه خواهران و برادران تشکیل شود.

پایان خبر