‌‌💠 بیوگرافی
نام: ابراهیم
نام خانوادگی: نوشادی
نام پدر: علی
محل تولد: فراشبند
تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۱۲/۲۸
محل شهادت: شرهانی-عملیات والفجر۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱/۲۲
محل دفن: *گلزارشهداء رضوان فراشبند

💠 وصیت نامه:

سلام من بر تمام برادرانی که خون ۷۲تن از یاران امام حسین(ع) در رگ هایشان می جوشد . من از برادرانم می خواهم تا آخرین نفس از اسلام دفاع کنند . انسان های بزرگ انسان هایی هستند که در مواجه بامرگ در نهایت شهامت و بلکه بالاتر از شهامت با لبخند وبا خوش رویی به سراغ مرگ می روند

حوزه مقاومت بسیج علی ابن ابیطالب(ع)-سپاه ناحیه فراشبند