‌‌💠 بیوگرافی
نام: لطفعلی
نام خانوادگی: فیروزی
نام پدر: بهزاد
محل تولد: فراشبند
تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۸/۱۷
محل شهادت: شرهانی-عملیات والفجر۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۱/۲۲
محل دفن: گلزار شهداء رضوان فراشبند

💠 وصیتنامه:

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک /چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم.

برادران و خواهران، اسلام را داشته باشید که در نهایت قرآن را حفظ کرده و دست از خط امام و روحانیت برندارید و بدانید که برای چه به جبهه میروم وبرای یاری ابراهیم زمان خمینی کبیر

حوزه مقاومت بسیج علی ابن ابیطالب(ع)-سپاه ناحیه فراشبند