‌‌💠 بیوگرافی
نام: محمدصادق
نام خانوادگی: صداقت
نام پدر: علی
محل تولد: فراشبند
تاریخ تولد: ۱۳۴۸/۰۸/۰۳
محل شهادت: شلمچه-کربلای۴
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
محل دفن: گلزار شهداء رضوان فراشبند

💠 وصیتنامه:

آخر تا کی باید در خانه بنشینیم و منتظر باشیم.تا کی باید پرده ظلمت و تاریکی دشمن گسترده باشد.وقتی هیچ روزی از ایران نیست که روز عزا نباشد.و وقتی که تمام اراضی ما کربلا باشد چه جای درنگ است که من و تو ای برادر در خانه بنشینیم

حوزه مقاومت بسیج علی ابن ابیطالب(ع)-سپاه ناحیه فراشبند