‌‌💠 بیوگرافی
نام: محمد هاشم
نام خانوادگی: اکبریان
نام پدر: محمدکاظم
محل تولد: شورآباد فراشبند
تاریخ تولد: ۱۳۴۸/۰۶/۰۱
محل شهادت: شلمچه
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۷/۰۶
محل دفن: گلزارشهداء رضوان فراشبند

💠 وصیت نامه:

و اگر در راه خدا کشته شدید یا در سفر فی سبیل اله مردید هر آینه رحمت و آمرزش و بخشش از جانب خدا بهتر است از آنچه گرد آورده اید . وآنانکه ایمان آورده اند و هجرت گزیده اند ودر درگاه خدا کوشش و جان فشانی کردند وهم آنانکه مهاجران را مسکن دادند، روزی نیکو و بهشتی نصیب آنها است.

حوزه مقاومت بسیج علی ابن ابیطالب(ع)-سپاه ناحیه فراشبند