مبلغ شش میلیارد و ۴۷۶ میلیون تومان از محل اعتبارات سال ۹۶ و ۹۷ اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی شهرستان فراشبند در حوزه مشاغل خانگی و تسهیلات پایدار روستایی، جذب و به متقاضیان در رشته فعالیت های مختلف پرداخت گردید.

به گزارش نخل یبدار به نقل از روابط عمومی اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی شهرستان فراشبند رفعت پناه سرپرست اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی فراشبند با اعلام این خبر افزود :مجموع اعتبارات تسهیلات پایدار روستایی تخصیص داده شده به این شهرستان چهار میلیارد و۴۰۰ میلیون تومان بود که با رایزنی و درایت این اداره، اعضای کمیته فنی و کارگروه اشتغال شهرستان در رأس فرماندار و معاونت فرمانداری و حمایت همه جانبه مختاری مدیر کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی فارس تاکنون پنج میلیارد و ۲۵ میلیون تومان مصوب( حدود ۲۵ درصد بیش از سهمیه شهرستان)،جذب وبا کارمزد ۶ درصد به مجریان طرح ها در زمینه احداث سردخانه و صنایع تبدیلی قصب و خرما،پرورش گوسفند داشتی،تولید فرش دستباف،گلیم،تولید مصنوعات بتنی و صندوق خرد زنان روستایی پرداخت گردیده است که با اجرای طرح های مذکور زمینه لازم جهت اشتغال ۴۲۹ نفر فراهم گردیده است.

وی با اشاره به روند قانونی بررسی و تصویب طرح های اشتغالزا در شهرستان اظهار داشت در یکسال گذشته مجموعاً ۱۷۰ طرح در بیش از ۳۶ جلسه کمیته فنی شهرستان بررسی شده است که ۱۲۷ طرح در قالب روستایی و ۴۳ طرح در قالب فراگیر بوده است که از مجموع طرح های روستایی ۱۰۶ طرح با مبلغ ریالی بیست و دو میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان در کارگروه مصوب و به بانک عامل معرفی گردیده اند که پنج میلیارد و ۲۵ میلیون تومان اعتبار در بانک های عامل مصوب و پرداخت شده است و همچنین  دو میلیاردو ۶۵۰ میلیون تومان نیز در نوبت پرداخت قرار دارد ، از ۴۳ طرح فراگیر نیز ۲۲ طرح مصوب و ۱۲ طرح با مبلغ ده میلیارد و ۵۹۹  میلیون تومان به بانک عامل معرفی گردیده اند که تاکنون به دلیل سود بالا و عدم همکاری برخی بانکها با متقاضیان تسهیلات پرداخت نشده است.

سرپرست اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی فراشبند یکی از راههای تحقق سیاست های “اقتصاد مقاومتی” را  توسعه مشاغل کوچک و متوسط به طور عام و توسعه مشاغل خانگی به طور خاص با هدف افزایش درآمد و ثروت در جامعه ذکر کرد و افزودکسب و کار و مشاغل خانگی یکی از زمینه‌های افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و از جمله راهکارهای مناسب برای توسعه اشتغال های خرد و متوسط به ویژه برای بیکارانی است که دارای مهارت کافی در انجام برخی از کارها هستند، اما به دلیل بازار نامناسب اشتغال نمی توانند جذب بازار شوند که در همسن راستا در یکسال گذشته مبلغ یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون تومان با کارمزد ۴ درصد به ۲۲۳ نفر از فعالان دارای مجوز فعالیت مشاغل خانگی در شهرستان پرداخت شده است که منجر به ایجاد شغل یا کمک به توسعه مشاغل خانگی و ایجاد درآمد پایدار برای خانواده های بویژه زنان سرپرست خانوار گردیده است.

رفعت پناه در پایان ضمن تقدیر و تشکر از اعضای کمیته فنی و کارگروه اشتغال شهرستان اظهار امیدواری کرد در سال جدید با کاهش بروکراسی های اداری متداول و حمایت دولت و بانکهای عامل شاهد تسریع در روند پرداخت تسهیلات اشتغال زا،حمایت از کارفرمایان و کارآفرینان و کمک به ایجاد اشتغال پایدار و حفظ اشتغال موجود در کارگاهها باشیم.

 

پایان خبر