در نشست كميته اجرايي مرگ و میر شهرستان که در شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند برگزار شد، مسایل مربوط به مرگ و میر و صدور گواهی فوت در شهرستان بررسی شد.

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند، در این نشست سرپرست شبكه بهداشت و درمان فراشبند با اشاره به وقايع حياتي و ثبت دقيق آمار و علت مرگ و مير و با توجه به اهميت آن، برای برنامه ريزي و سياستگذاري هاي كشور و استان، راهكارهاي لازم برای پيشبرد اهداف و رفع مشكلات مردم در اين خصوص را بیان كرد.

دکتر«حسن کرمی» ، تامين سردخانه بيمارستان امام هادي (ع) را یکی از اولویت های مهم شهرستان دانست و گفت: شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند در راستای تامين سردخانه اجساد، پیگیری های لازم را انجام می دهد.

او با تاکید بر اینکه گواهي فوت يك سند قانوني محسوب مي شود و با توجه به اهميت موضوع و پیشگیری از سوء استفاده افراد، تاکید کرد: به هيچ عنوان برگ خام گواهي فوت نباید به بستگان متوفي تحويل داده شود و قبل از اتمام برگه دفترچه گواهي فوت، ته برگ گواهي فوت به واحد ثبت مرگ شبكه بهداشت و درمان فراشبند ارسال شود تا از طريق واحد ثبت مرگ استان دفترچه جديد دريافت شود.

کرمی با توجه به لزوم بايگاني كامل اسناد مربوط به متوفي در شهرداري و ثبت احوال افزود: در صورتي كه گواهي فوت توسط پزشكان در شهرستانهاي ديگر صادر و يك نسخه از آن به شهرداري ارسال شده است، می بایست يك نسخه از آن كپي و بايگاني شود و نسخه اصلي آن به اداره ثبت احوال ارسال شود.

او افزود:  در این نشست، مسوول آرامستان نیز موظف شد نسخ سبز و سفيد را دريافت نمايد كه نسخه سبز در شهرداري و نسخه سفيد به ثبت احوال ارسال و بايگاني شود.

برگزاري نشست آموزشي صدور گواهي فوت استاندارد در سال ۹۸ با حضور پزشكان بيمارستان امام هادي(ع) و مراكز خدمات جامع سلامت روستايي و شهري روستايي و پزشکان بخش خصوصی و دادپزشك، ثبت دقيق اطلاعات مربوط به گواهي فوت توسط دادپزشك و پزشك صادركننده گواهي فوت و ارسال نسخ به ادارات مربوطه و همچنین پيگيري صدور گواهي فوت جهت متوفيان در شهر و روستاها توسط پزشكان در مراكز خدمات جامع سلامت شهري روستايي و روستايي و تاييد نهايي توسط دادپزشك از دیگر مصوبات این نشست بود.

این نشست با حضور سرپرست شبكه بهداشت و درمان، ريیس اداره ثبت احوال، مسوول خدمات شهر در شهرداري، دادپزشك در پزشكي قانوني شهرستان، مدير داخلي بيمارستان امام هادي (ع)  و مسئول ثبت مرگ شبكه بهداشت برگزار شد.

پایان خبر