برداشت گندم از مزارع شهرستان فراشبند آغاز شد.

  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند از آغاز برداشت گندم از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: برداشت گندم از سطح ۱۲۸۷۵ هکتار آغاز شد.

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند به نقل از بیژن نادرپور مدیر جهاد کشاورزی: از ابتدای اُردیبهشت ماه برداشت در بخش دهرم به وسیله ۲۰ دستگاه کمباین آغاز و پیش بینی می شود تا اواسط خرداد ماه ادامه داشته باشد.

  نادرپور اظهار داشت: در سال گذشته از ۴۱۵۰ هکتار مزارع گندم آبی و دیم فراشبند ۱۴۳۰۰ تن گندم برداشت شد اما امسال به دلیل وضعیت مناسب بارندگی و افزایش سطح زیرکشت آبی و دیم پیش بینی می شود میزان تولید بیش از دو برابر سال گذشته افزایش داشته باشد. هر چند که بارش تگرگ در فروردین ماه نیز به بخش هایی از مزارع این شهرستان خسارتی هایی وارد نموده است. ایشان سطح این خسارت ها را بالغ بر ۱۵۰۰ هکتار عنوان کرد.

تصاویر: از محمد مهدی قاسمی

پایان خبر