قصه های تکراری وتمام نشدنی
روزهای خاص
امروز هم یکی از همان روز هاست.
روز روابط عمومی


روزی که مدیران زحمت کشی که تمام هم و غمشان خدمت به جامعه و شهروندان می باشد وخودشان همیشه در پشت دوربین ها یا گزارش نویسی نشسته اند وهیچکس آن ها را نمی بیند.
شاید بارها تجربه کرده باشیم که در سمینارها ،جلسات و حتی دیدار های کوچک تمام فلش های دوربین بر روی چند نفر از مدیران شاخص یا کسانی زوم می گردد که شناخته شده و مطرح هستند و دیگر هیچ.
اما امروز باید متفاوت باشد. امروز حداقل باید در روز روابط عمومی از تک تک مدیران و مسئولان روابط عمومی ها یاد کنیم. اگر به صفحات روزنامه ها نگاه کنیم باز قصه های تکراری ! مگر این استان صدها روابط عمومی ندارد ؟!!
چرا خودمان هم خودمان را فراموش کرده ایم؟!!
امسال انهایی هم که هر ساله حداقل صفحه ای را به روابط عمومی ها اختصاص می دادند ، اختصاص نداده‌اند.
اگر بخواهیم مدیر پروری کنیم باید همه مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرائی ستادی، نهادها و ارگان ها در بخش دولتی و خصوصی را باهم و یک رنگ ببینیم.
چرا از دیگران به عنوان سیاهی لشکر استفاده میکنیم؟!!
البته باید اذعان داشت که در هر قافله ای، قافله سالاری باید باشد . اما نه به این معنی که یکی مطرح شود و دیگران سایه سار بزرگ شدن او باشند.
بیایید باهم مهربان تر باشیم.
دنیا فانیست. نام هایی باقی می ماند که برای بقای دیگران کار کرده باشند.

روزمان مبارک

 

به قلم: فخرالدین میرزانیا

انتهای پیام