نشست کارگروه بیمه محصولات کشاورزی شهرستان فراشبند با دستور کار بررسی خسارت عدم تلقیح و ریزش میوه نخیلات با حضور مهندس قانعی از مدیریت صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان فارس، مدیر و کارشناسان شرکت خدمات بیمه ای پیشگامان عدالت، مدیران ادارات تابعه وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ، رییس نظام صنفی کارهای کشاورزی و رییس بانک کشاورزی در دفتر مدیر جهاد کشاورزی برگزار شد.

به گزارش نخل بیدار، بیژن نادرپور مدیر جهاد کشاورزی فراشبند با اعلام این خبر گفت: فراشبند یکی از شهرستانهای پیشرو در موضوع استفاده از چتر حمایتی بیمه است که تعداد ۴۵۹ هزار اصله نخل در سطح  ۳هزار و ۶۳ هکتار در سال جاری در فراشبند را زیر پوشش بیمه قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه این مقدار نسبت به سال قبل  ۵۲ درصد رشد داشته است، گفت: جمعا مبلغ ۲۹ و ۳ دهم میلیارد ریال غرامت سال زراعی ۹۶-۹۷ به خسارت دید گان بخش کشاورزی شهرستان در زیر بخش های دام و طیور، باغات و زراعت پرداخت شده است .

پایان خبر

منبع: روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی فراشبند