رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند از افزایش سه برابری سطح زیر کشت دانه روغنی کنجد در مزارع این شهرستان نسبت به سال های قبل خبر داد.

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند، حسین وطن دوست گفت: در تابستان امسال هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی زراعی شهرستان زیر کشت دانه روغنی کنجد رفته است.
وی تصریح کرد: در راستای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی و رونق تولید با توجه به خشکسالی های اخیر و لزوم تغییر الگوی کشت و جایگزین کردن گیاهان کم آب بَر نسبت به گیاهانی با مصرف آب بالا کشت کنجد به عنوان کشتی مناسب در این شهرستان رونق یافته است.

وطن دوست خاطر نشان کرد: کشت کنجد در شهرستان فراشبند اغلب به صورت کشت مستقیم در بقایای مزارع گندم و صیفی جات انجام شده و با شیوه آبیاری نوین (نوار تیپ) آبیاری می گردد و با توجه به این که این روش کاشت موجب مصرف بهینه آب و همچنین کاهش مصرف بذر می گردد مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است.

وی افزود: پیش‌بینی می شود بیش از هزار و ۶۰۰ تن دانه روغنی محصول کنجد از مزارع این شهرستان برداشت خواهد شد.