امام جمعه فراشبند در مراسمی بین الصلاتین نماز جمعه امروز فراشبند از خبرنگار خبرگزاری نخل بیدار تجلیل کرد.

به گزارش نخل بیدار، حجت الاسلام ابراهیمی امام جمعه فراشبند خبرنگاران را طلایه داران جبهه قلم و اندیشه و عامل آگاهی دهندۀ مردم در لحظات و صحنه ‌های سرنوشت ساز جامعه دانست وگفت: خبرنگاران از آنجایی که به دنبال حقیقت و انعکاس واقعیتها هستند همواره شایسته تکریم و تحسین هستند.

وی افزود: خبرنگار حرفه ای باید بیطرفانه و فارغ از بحثهای جناحی از جان مایه گذاشته و با انرژی وصف ناپذیر در عرصه خبر تأثیرگذار باشد و با انعکاس واقعیات جامعه، برای کار خود ارزش قائل شده و برای این حرفه، جایگاه و اهمیت بالایی ایجاد کنند تا مردم نیز به رسانه ها اعتماد داشته باشند.

 حجت الاسلام ابراهیمی در این مراسم از محمد باقر اسدی دشتی خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری نخل بیدار به عنوان خبرنگاری که بیشترین و بهترین خبرهای مکتوب را در طول سال از نماز جمعه فراشبند در خبرگزاری نخل بیدار بازتاب دادند، تجلیل کرد.

پایان خبر