محمد مهدی قاسمی در گفتگویی با خبرنگار نخل بیدار، به بیان اهمیت پلاک گذاری دام و نکات مهم شیوه نامه ضوابط اختصاصی حمل و نقل و نگهداری دام زنده پرداخت.

به گزارش نخل بیدار، محمد مهدی قاسمی مسئول روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند در ابتدای این گفتگو  با تاکید بر اهمیت پلاک گذاری دام، گفت:

 • دستیابی به آمار واقعی دام که زیربنای کار اقتصادی در تولیدات دامی است
 • استقرار نظام صحیح بهداشتی در سطح کشور برای ارتقاء کیفی تولیدات و کاهش ضایعات
 • کنترل بازار برای دسترسی به میزان تقاضا و عرضه تولیدات دامی و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی این افراد سودجو
 • امکان برنامه ریزی اصلاح نژادی در کشور در جهت بهبود کیفی و کمی تولیدات دامی
 • افزایش سرعت و دقت در امر بیمه دام کشور
 • تسهیل در پردازش توزیع نهاده های دامی از یک طرف و برنامه ریزی برای تولید علوفه مورد نیاز دام بر اساس آمار دام کشور
 • حذف هزینه های موازی شناسایی دام از طریق اُرگان های مختلف
 • از جمله دامپزشکی، اصلاح نژاد، بیمه محصولات کشاورزی و بانک
 • و بررسی دقیق میزان بهره وری در تولید محصولات دامی و برنامه ریزی جهت افزایش آن از جمله اهمیت های پلاک گذاری دام است.

وی در ادامه به بیان نکات مهم شیوه نامه ضوابط اختصاصی حمل و نقل و نگهداری دام زنده پرداخت و گفت:

 • نگهداری دام زنده صرفاً با نصب پلاک دام معتبر و ثبت مشخصات دام زنده در سامانه هویت دام و پنجره واحد کشاورزی مجاز می باشد
 • و همچنين هر گونه خرید و فروش و جابجایی دام زنده فاقد پلاک ممنوع بوده و قاچاق محسوب می شوند.

قاسمی تصریح کرد: فرصت اجرای این اقدامات برای دام سنگین ۶ ماه و برای دام سبک یکسال از زمان ابلاغ شیوه نامه می باشد.

پایان خبر