مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان شهرستان فراشبند برگزار گردید.

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان فراشبند، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان فراشبند با حضور کارشناس تعاون و نماینده  این اداره،کاندیدهای سمت بازرسی و جمعی از سهامداران تعاونی مذکور در محل سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش فراشبند برگزار گردید.

رفعت پناه، سرپرست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی فراشبند با اعلام این خبر افزود: مجمع مذکور با دستور جلسه انتخاب بازرسان تعاونی ،طرح و تصویب آیین نامه حقوق و مزایای هیات مدیره و کارکنان ، تعیین خط و مشی و بودجه سالیانه تعاونی برگزار شد .

در این مجمع، پس از انتخاب هیات رئیسه و رسمیت یافتن جلسه، احمد کرمی بازرس تعاونی و پروینی حسابدار تعاونی گزارش عملکرد مالی شرکت را در سال گذشته ارائه و به سوالات حاضرین پاسخ دادند.

در ادامه لیلا مختاری کارشناس تعاون اداره موارد قانونی را اعلام و رای گیری جهت انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل تعاونی از بین ۵  نفر کاندید بازرسی بصورت مخفی انجام و پس از شمارش آراء اعضای ذیل به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل تعاونی به مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

بازرسان اصلی تعاونی : احمد کرمی و هدایت الله ابراهیم پور

بازرس علی البدل : علیرضا عالیشوندی

پایان خبر