نخل بیدار– جمعی از فرهنگیان فراشبند به جهت دخالت عده ای غیرفرهنگی در تعیین سرنوشت مدیریت اداره آموزش و پرورش با انتشار مطلبی نوشتند:

برخی افراد که مخالف ثبات و آرامش هستند در فراشبند در حال جان گرفتن هستند و کار خود را از نظام مقدس آموزش و پرورش که زیر بنای اصلی و پایه و ریشه ی استحکام نظام هست شروع کرده و آن را هدف گرفته اند…

میخواهند جو آموزش و پرورش در فارس علی الخصوص در فراشبند را متلاطم کنند….
میخواهند آرامش و ثبات و استقرار را از ملت ایران و آینده سازان آن،یعنی دانش آموزان بگیرند؛
اما مردم ما با توکل بر خدای متعال در مقابل کید این افراد که هویتشان بر احدی پوشیده نیست آنچنان تدبیری خواهند کرد که کمترین آسیبی به آرامش آینده سازان این مرز و بوم وارد نشود.
بی شک خدای بزرگ بر هر چیزی و نیت هرکسی آگاه است و تقدیری خواهد کرد که «و مکروا و مکر اللّه و اللّه خیر الماکرین».

مردم و فرهنگیان و دانش آموزان شریف فراشبند و همه خادمان نظام تعلیم و تربیت، به برکت دفاع مقدس،خون شهدا و تدابیر ارزشمند رهبری نظام از آنجائی که بوده و هست جلوتر خواهند رفت و پیشرفتشان بیش از پیش خواهد بود و آمادگیشان هم در برابر تخریب ها و هجمه ها بیشتر خواهد شد.

این توطئه‌ی مشرکین و بدذاتان نیز در مقابل اراده مردم شریف فراشبند و غاطبه فرهنگیان اثری نخواهد داشت و رسوا خواهند شد.

هرچه سعی میکنند این ثبات و آرامش موجود در فضای آموزش و پرورش فراشبند را با توهین،افترا و تخریب برهم بریزند اثری از نتیجه فعالیت خود نمی بینند….

سعی می کنند ثبات و آرامش این اداره مردمی و خادم مردم و فرزندان آنها را به قیمت غصب و کسب میز و قدرت و دنیاطلبی به هم بزنند؛

سعی‌شان این است که تلاطم ایجاد کنند؛ این آرامش عمومی را، این ثبات را از این مردم و دانش آموزان و فرهنگیان بگیرند،به قیمت منفعت طلبی و قدرت طلبیشان.

اما مردم و مسئولین ما دیگر هشیارتر از آنند که میدان را به این افراد بدهند و بدون شک نام این کوفی صفتان و عمروعاص های زمان در صفحه ننگین تاریخ ثبت خواهد شد و بی شک
این ثبات و آرامش در اداره آموزش وپرورش که با تلاش خادمین صادق آن به دست آمده،بخاطر دنیاطلبی عده ای معلوم الحال به راحتی برهم نخواهد خورد و خدا با صابرین هست.

آرامش مردم و فرهنگیان و دانش آموزان از هر کس و ناکسی بالاتر است که بایستی قدرش را بدانیم و اجازه ی یاوه گویی و تخریب به برهم زنندگان این آرامش ندهیم.

در واقع خطابم به کسانی است که میخواهند قدرنشناسی کنند در مقابل این ثبات و آرامشی که وجود دارد؛ آن کسانی که با حرکات خود، با اعمال نادرست خود، با کج‌تابی‌های خود سعی میکنند این ثبات و آرامش را، این استقرار را، این طمأنینه و ثبات را در آموزش و پرورش فراشبند به هم بزنند. البته مسئولین استانی در راس استاندار فرهیخته و با تدبیر، حواسشان هست و هرگز این اجازه را نخواهند داد و بی شک دست بدخواهان مردم و نظام از هر دسیسه و تخریبی و پست و مقامی کوتاه خواهد بود.
و همگی خادمین صادق و راستین مردم بایستی بیش از پیش مراقب باشند بدخواهان و دشمنانِ آرامششان با توطئه‌ی خود نتوانند این آرامشی را که وجود دارد،که نشانه‌ی خدمت صادقانه و مدیریت مدبرانه ی مدیرکل فرهیخته آموزش و پرورش فارس و همه زحمتکشان اداره آموزش و پرورش فراشبند به آینده سازان این ملت است، که میتواند همه‌ی خیرات را به طرف آنها جلب کند، به هم بزنند.

یک هشدار جدی هم به بدخواهان میدهیم که دست از تخریب و دنیاطلبی و مقابله با به آرامش رسیدن این مجموعه پاک و وزین بردارند و بجای برهم زدن آرامش مردم و فرهنگیان و دانش آموزان و خادمان آنها در آغاز سال تحصیلی،به فکر خدمت صادقانه و یاری رساندن به مردم و خادمین آنها باشند که شاید خدا از سر تقصیراتشان بگذرد و خدا بر همه چیز عالم و داناست.

شما اگر دلسوز بودید،نقد و تخریب خود را به وقت دیگری غیر از شروع سال تحصیلی که دانش آموزان و معلمان و مدیران و خادمان آن نیاز به آرامش برای ساماندهی مدارس و خدمت به فرزندان و آینده سازان انقلاب دارند،موکول میکردید.
از خدا بترسید و توبه کنید و در کنار مردم و با مردم باشید ،شاید که رستگار شدید.