به گزارش نخل بیدار صبح امروز مراسم تکریم ومعارفه مدیر آموزش و پرورش شهرستان فراشبند در تالار معلم برگزار شد.

در این مراسم که در غیاب مدیر سابق(حبیب عوضپور) برگزار شد از زحمات ایشان و همچنین از یوسف سیمکانی که بیش از ۶ ماه سرپرست آموزش و پرورش شهرستان بود تقدیر شد و سعید عالیشوندی که پیش تر به عنوان حراست مشغول به کار بود ه عنوان مدیر جدید آموزش و پرورش شهرستان منصوب شد.