در کارگاه پیشگیری، خودآزمایی و تشخیص سرطان پستان که در دبیرستان دخترانه خدیجه کبری(س) فراشبند برگزار شد، بر نقش غربالگری و خود آزمایی ماهانه پستان در تشخیص زود هنگام و پیشگیری از این بیماری تاکید شد.

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند، کارشناس مامایی شبکه بهداشت و درمان این شهرستان در این کارگاه آموزشی، سرطان پستان را شایع ترین سرطان زنان معرفی کرد و گفت: خود آزمایی ماهانه پستان یکی از راههای تشخیص زود هنگام سرطان پستان است .

«زهرا زارعی» با تاکید بر اینکه رفتارهای پیشگیری کننده از قبیل انجام آزمون‌های غربالگری، نقش مهمی در پیشگیری و کنترل بیماری سرطان پستان دارند، افزود: تشخیص سرطان پستان در مراحل اولیه نه تنها شانس درمان را افزایش می دهد، بلکه از عوارض روحی- روانی، خانوادگی و اجتماعی آن جلوگیری می کند.

او با اشاره به اینکه راه هایی برای تشخیص زودهنگام سرطان پستان وجود دارد، اضافه کرد: آگاهی از نشانه های زودهنگام این بیماری، آشنایی با روش های خود آزمایی پستان و انجام معاینه ها و بررسی های تشخیصی نظیر ماموگرافی و سونوگرافی، می تواند موجب کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان پستان شود.

زارعی یاد آور شد: در این کارگاه ضمن آشنایی دانش آموزان با سرطان پستان، نشانه ها و راههای پیشگیری از آن، با عوامل خطر، عوامل ایجاد این بیماری، نحوه خود آزمایی و چگونگی معاینه سینه نیز آشنا شدند.

پایان خبر