سه واحد صنفی به دلیل عدم رعایت پروتکل گند زدایی و موازین کنترل محیطی مقابله با کووید ۱۹ و رعایت نکردن موازین بهداشتی در فراشبند تعطیل شد.

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند، کارشناس مسوول بهداشت محیط شبکه فراشبند با اعلام این خبر، گفت: این سه واحد صنفی شامل یک واحد خوار بار فروشی و یک مرکز عرضه میوه و تره بار در شهر فراشبند و یک مرکز عرضه لبنیات سنتی واقع در شهر «نوجین» بود که در گشت های بازرسی بازرسان بهداشت محیط  تعطیل شدند.

مهندس «عادل معصومی»، افزود: تمامی متصدیان واحد های صنفی موظف به اجرای پروتکل گندزدایی، فراهم نمودن مواد گندزدا و مواد شوینده شامل وایتکس خانگی ۵ درصد، مایع شستشوی دست یا صابون و همچنین نصب تابلوی شستشوی دست و انجام دقیق مراحل آن هستند.

او شستشو و گندزدایی تمامی سطوحی که در تماس مستقیم یا غیر مستقیم با مواد غذایی و سطوحی که در تماس بیشتری هستند را از دیگر مواردی دانست که متصدیان واحدهای صنفی ملزم به رعایت آن هستند.

این کارشناس بهداشت محیط افزود: این سطوح شامل دستگیره درب ها و پنجره ها، صفحه دستگاه پوز، پیشخوان ها است که از سوی بازرسان بهداشت محیط  به دقت نظارت و بر انجام درست و دقیق گندزدایی آنها تاکید می شود.

مهندس معصومی تاکید کرد: در صورتی که پروتکل گندزدایی در هر یک از  واحد های صنفی انجام نشود، با آن واحد صنفی برخورد قانونی صورت می گیرد.

پایان خبر