شناسه خبر : 5551
۲۱ مهر ۱۳۹۶ - ۹:۵۰:۱۶

تفریح مخرب باطعم دوسیب! / وقتی جوانان با قلیان سلامت خود را به خطر می اندازند

تفریح مخرب جوانان در پارکها با طعم دو سیب قلیانهای آبی سلامت و تندرستی جسم و روح آنها را به خطر انداخته است.

به گزارش نخل بیدار، تفریح مخرب جوانان در پارکهای شهرستان سرپلذهاب با طعم دو سیب قلیانهای آبی سلامت و تندرستی جسم و روح آنها را به خطر انداخته است.

اخبار ویژه