شناسه خبر : 6232
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۷:۳۶

غروب جمعه، سروده ی شاعر فراشبندی

ای سفر کرده پس از بودن ، نمی دانم چرا؟!/ در ظهورت لحظه ها را "مرگ" جادو می کند

نخل بیدار/ فرهاد کرمی شاعر معاصر و نوسرای اهل فراشبند:

در غروب جمعه دوری ات هیاهو می کند
پشت در مانده دلم، تو را تکاپو می کند

ای سفر کرده پس از بودن ، نمی دانم چرا؟!
در ظهورت لحظه ها را "مرگ" جادو می کند

در کف دیدار تو گلخانه را از تارها
از تمام غصّه ها، آدینه جارو می کند

مرغ دل سر می دهد از بی قراری ها نوا
بی گمان او آشیان در طاق ابرو می کند

مرد بارانی!! بگو تا ابرها ریزان شود
دشت را عطر دل انگیز تو خوشبو می کند

عاشقی را نام تو شیرین کند فرهاد هم
در تب و تاب رسیدن کوه پارو می کند

اخبار ویژه